Trade House West Inside 2

logo smarty kids red

Менталната аритметика е методика
за хармонично развитие на детето с помощта на специални упражнения с
абакус и практика по бързо устно смятане.

Повече информация на уебсайта: https://smarty-kids.bg