Trade House West Inside 2ozk logoОт 1999 година ЗАД “ОЗК - Застраховане” АД започна да изгражда структура на територията на страната - представителства в областните градове и офиси в други населени места.
Днес ЗАД “ОЗК - Застраховане” АД разполага с над 50 удобни офиса в 41 населени места.
 В основата на дейността на ЗАД “ОЗК - Застраховане” АД е залегнала амбицията за най-добро обслужване на клиентите. Това предполага не просто сключване на застраховки, а консултиране за най-подходящата комбинация от покрития, която клиентът трябва да получи, и същевременно е гаранция за компетентно и експедитивно отстраняване на вредите при възникнали щети.
ЗАД “ОЗК - Застраховане” АД членува в браншовата организация – Асоциация на българските застрахователи – АБЗ, от 1997 година.
Дейността на дружеството и неговата платежоспособност е напълно гарантирана с презастрахователни договори на българския и международния пазар.
ozk-zastrahovane