Търговски Обекти - Услуги  и  Магазини
На партера и първия етаж на сградата са разположени двата търговски етажа с общо 29 търговски обекта с различна квадратура и кафе-сладкарница с тераса. Общата квадратура на партера съставлява 2032.79 m2